Det uppförstorade transportutrymmet baktill är kännetecknande för denna MT-LBu-variant

Stridsförbandsplatsbandvagn PCIJ

Att snabbt kunna gruppera sjukvårdresurser långt fram i stridslinjen är kritisk faktor, oavsett om det är säkerhetsoperationer eller det traditionella storkriget. En lösning är så kallade stridsförbandsplatsbandvagnar som enkelt kan följa med linjeförbanden i framrykningen och längs med underhållsspåret lätt gruppera en förbandsplats med resurser för akut omhändertagande inför evakueringen av de skadade. Vår variant heter stridsförbandsplatsbandvagn 2069 och PCIJ är en vitrysk motsvarighet från företaget Minotor.

Den är utvecklad ur MT-LBu och väger 11500 kg. I det 8 kubikmeter stora transportutrymmet finns det plats för medicinsk utrustning och plats för sittande och liggande patienter.

Grupperad PCIJ med sjukvårdstält