Mi-8AMTsh med pansarsvärnsrobot AT-6 SPIRAL och 8 cm raketkapsel B8-M1 (utan noskon). Under nosen på ses tydligt IRV-kamera och radar. Även dörren för lastning av trupp på högersidan syns tydligt.

Transport och understödshelikopter Mi-8 AMTsh HIP

Mi-8 HIP är arbetshästen med avseende på helikoptertransport för de väpnade styrkorna. En mängd exemplar har tillverkats i en hel del versioner.

En av de senaste är en särskild understödsvariant, AMTsh där tilläggspansar finns för besättningen och starkare motorer (2st TV3-117VM på 1900 hk var). Grunden  för denna helikopter är den uppgraderade varianten AMT som har sålts i ett större antal till bland annat Indien. AMT är särskilt lämpad för SAR-uppdrag (search and rescue) med sina mörkersensorer. AMT har också  bättre förutsättningar för operationer på högre höjder med de bättre prestanda som följer. De snarlika AMT och MTV varianterna skiljer åt genom MTV har ramp i akterna och en annan utformning av nosen. Mer om MTV finns här att läsa

AMTsh har fått samma vapenkapacitet på sina vapenbalkar som attackhelikoptern Mi-24 HIND och kan därför användas mer offensivt än de andra i produktfamiljen.

Den 21 december överlämnades en första leverans av 10 stycken Mi-8 AMTsh till det ryska flygvapnet och dessa baseras på flygbasen i Korenovskii i slutet av månaden.