På bilden syns de båda fartygen Machatjkala och Volgodonsk

Patrullbåt 21630 BUYAN skrev jag om tidigare i augusti. Nu har jag snubblat över några bilder på systerskeppen Volgodonsk samt Machatkjala som byggs på  Almazvarvet i S:t Petersburg. BUYANklassen är tänkt att baseras i Kaspiska havet.

På Almazvarvet bygger man även det andra kustbevakningsfartyget i 22460-klassen RUBIN som började byggas den 12 maj 2010. Hitills är 25 fartyg i denna klass beställda fram till 2020. Varvet kommer att gå på högvarv med andra ord om man skall kunna leverera 23 fartyg på 10 år…

Det andra fartyget i RUBIN-klassen.

RUBIN-klassen skall vara gränsbevakningens standardfartyg och skall klara av att bevaka ekonomiska zoner och även andra förhållanden av ryskt intresse. Fartyget har även en helikopterplatta.

RUBIN, det första fartyget i 22460-klassen