Transformer? Nej men en Palma CIWS avsedd för ryska flottan.

Luftvärnssystem PALMA

Systemet är en kombination av eldförsluftvärn och robotluftvärn, där alla enheter sitter i samma lavettage. PALMA består av två stycken 30 mm  6-pipiga AO-18KD gatlingautomatkanoner samt åtta luftvärnsrobotar  9M337 SOSNA-R. Systemet klarar av att bekämpa mål på avstånd från 200 upp till 8000 meter och på en flyghöjd upp till 3500 meter. Systemet är avsett att bekämpa flygmål såsom flygplann, helikoptrar, sjömålsrobotar och frifallande bomber. Det kan även bekämpa mindre båtar och även fasta objekt på land. Systemt klarar av att målfölja och bekåmpa upp till sex mål samtidigt.

Lvakan AO-18KD har en eldhastighet på 4500 skott per minut och har en räckvidd på 4000 meter. 1500 granater finns till systemet. De två automatkanonerna har tillsammans en eldhastighet på nära 9000 granater i minuten.

Lvrb 9M337 SOSNA-R är en laserstyrd överljudsrobot som är en vidareutvecklad version av 9M335 som finns i lvsystem PANTSIR. Roboten bekämpar mål på en flyghöjd 2-3500 meter och har ett skjutavstånd från 1300  upp till 8000 meter. Även en landbaserad version av roboten finns framtagen för MT-LB.

För eldledning av systemen finns i mitten ett sensorhuvud, ”skallen” med eldledningssystem 3V-89, där TV och IRVsikte, laseravståndsmätare, laserstyrsystem är placerade. Eldledningsradar 3Ts-99(POSITIV-ME1) sitter i en separat mast.

Skjutprov med akaninstallationen

PALMA är ett helt nytt system utvecklat ur sin föregångare KASHTAN, men med bättre prestanda avseende eldledning och störtålighet. PALMA kan antas komma bli standard CIWS (Close In Weapon System) på de nya amfibiefartygen av MISTRAL-typ och IVAN GREN som avses byggas, men även på de kommande fregatter och korvetter. Äldre fartyg som hangarfartyget Amiral Kuznetsov och de KIROV-robotkryssarna som skall moderniseras kan antas få systemet.

Mer finns här att läsa.