En tredjedel av alla stridsskjutningar under 2011 skall genomföras i mörker

Det nya utbildningsåret 2011 kommer att innehålla en mängd övningar för den inneliggande årskullen. Enbart på kompani och bataljonsnivå kommer 1700 förbandsövningar att genomföras. Som slutövning för utbildningsåret 2011  kommer Center 2011 genomföras i oktober med fokus på Centralasien.
Totalt kommer de väpnade styrkorna att genomföra 3000 förbandsövningar i alla vapenslagen.

Gyllenhaal skriver lite mer om detta.