Artlokrr AISTENOK på den ryska vapenmässan MAKS 2009

Artillerilokaliseringsradar AISTENOK (STORK)

Företaget Strela i Tula har konstruerat en bärbar mindre artillerilokaliseringsradar avsedd för att målupptäckt av såväl fordon på marken som granatprojektiler i ballistiska banor.

Radarstationen använder sig av en aktiv elektroniskt styrd antenn, AESA, viket medger högre effekt, högre störkänslighet och högre driftssäkerhet än tidigare generationer av radarstationer.

Fältgrupperat radarsystem

AISTENOK kan upptäcka mål på ett avstånd upp till 20 km och lägesbestämma en granatkastare 5 km bort med 30 meters felmarginal på mindre än 10 sekunder. Systemet kan även användas för eldledning och kan upptäcka brisader på ett avstånd upp till 15 km

Mer om systemet kan man läsa på tillverkarens hemsida.