Ryskt marininfanteri inför landstigning

Normalt utbildar vi inte soldaterna i klädsim med påtagen stridsutrustning. Skälet är att bland annat kroppskyddet absorberar vatten och väger därefter. Detta problem är genomgående i världen och man väl medveten om detta problem i amfibiekrigföringen. Lösningen är att förse soldaten med flytväst när denne är i eller i anslutning till vatten och sjöfarkoster.

Vår granne nästgårds i öster har en lösning på problemet och tillkännagivit att marininfanteriet från och med 2011 kommer att utrustas med kroppsskydd som är kombinerade med  flytväst, det vill säga ett flytande kroppsskydd. Någon motsvarighet finns inte i väst och när väl materielen kommer ut på förband kommer den rimligen att röna ett visst intresse.

Mer om kroppsskyddet finns att läsa här