Den typ av ATV som testades under förbandsövningen i augusti

I augusti skrev jag om att VDV testar bland annat en lätt terrängbil, motsvarande den amerikanska Light Strike Vehicle. Vad man mer testade var så kallade fyrhjulingar, eller All Terrain Vehicle, ATV. Jag saknade då bildunderlag  för dessa  men nu har jag hittat sådana från övningarna i Ivanovo i augusti.

En annan typ av ATV har förevisats 2009. Den har verkar dock inte ha testats offentligt i förbandsförsök.


Förevisning 2009 med ATV