MIC-ISS grupperad

Mobil radiolänkstation MIC-ISS
Under den i Moskva förlagda teknikmässan International Forum Engineering Technologies-2010 i somras visades en hel del nyheter upp. Bland denna mobila radiolänkstation kallad MIC-ISS från företaget Micran i Tomsk. Den är avsedd för såväl talkommunikation och bredbandsförbindelser och skall kunna klara av att upprätta bredband åt tvåhundra abonnenter i fältmiljö. Som radioutrustning sitter en MIK-RL4station tillsammans med kraftaggregat i fordonet, vilket gör att systemet är väldigt lättgrupperat. Den saxlänkade masten kan resas upp till 32 meter och klarar en vindstyrka på upp till 50m/sekund.

MIC-ISS sitter monterad på en KaMAZ-chassi. På bilden marschfärdig.