40mm understödsvapen RG-6

RG-6 kan liknas vid en granatrevolver, det vill säga att den skjuter granaterna från ett roterande magasin. Det utvecklades i mitten av 1990-talet och levereras till både arméns förband och inrikestrupperna.

Ammunitionen man skjuter med den är den hylslösa VOG.-25 och VOG-25P. Den senare används med fördel som studsbrisad med hjälp av en fördröjningssats i tändningsmekanismen.

Magasinet rymmer  6 granater och den praktiska eldhastigheten är 15-18 granater i minuten. Räckvidden är 400 meter och vapnet väger tomt 5,7 kg. Längden är 52 respektive 68 cm, beroende om axelstödet är infällt eller ej.

Tillverkare är TSiKIB COO i Tula