6P41SN med mökersikte

7,62mm kulspruta 6P41 PECHENEG

Pecheneg är ett understödsvapen på gruppnivå och är utvecklad ur den välkända PKM-kulsprutan . Den största skillnaden är att vapnet inte har en losstagbar pipa i det avseendet att man växlar pipa under eldgivningen likt vår kulspruta 58. Med grövre gods i pipan och kylflänsar uppnår man istället godtagbar kylning.

Vidare har vapnet ett fast monterat benstöd och möjlighet att fästa optiska riktmedel samt mörkersikte. Då vapnet saknar handskydd finns det istället ett bärhandtag ovanpå pipan för att bära samt att hålla i vid stående skjutställning.

Hanteringsmässigt är vapnet en kopia av PKM och har förutom ökad precision samma prestanda, det vill säga en eldhastighet på 650-800 skott per minut och en längsta praktisk räckvidd på 1500 meter. Den skjuter standardpatronen 7,62x54R.

Ovan 6P41 och under 6P41S

Varianter är orginalversionen 6P41 samt  6P41N avsedd för mörkersikte.  En särskild variant för att kunna skjuta med ljuddämpare är 6P41S och kombinationen ljuddämpare och mörkersikte 6P41SN

Vapnet är i tjänst i specialförbanden i de väpnade styrkorna sedan 2002.