Upp i det blå – en fulladdad FLANKER startar, i framtiden på en civil flygplats nära dig…

Innan utgången av 2010 kommer förmodligen en lag att klubbas igenom som ger den ryska försvarsmakten rätt att kostnadsfritt använda förut statliga, nu privatägda flygfälten i landet. Detta smygförstatligande kommer även att medföra att utrustning för att basera planen, likt våra gamla bastroppar kommer att baseras på flygfälten.

God tillgång på flygfält är av yttersta nödvändighet för att öka räckvidden på främst MiG-29 och Su-27förbanden då de saknar lufttankningsmöjligheter, men även andra förband kan komma ifråga.

Det är inte den första gången man använder lagstiftning för att komma åt privat egendom i statens intresse, och det lär inte heller bli den sista…