Att kunna transportera förstärkningar via järnväg är en nödvändighet för att snabbt få förbanden på plats. På bilden amerikanska patriotförband som idag är stationerade i Polen

Den polska tidningen Gazeta Wyborcza publicerar idag uppgifter om NATOs krigsplanläggning i Polen och Baltikum och vilka resurser man initialt planerar att använda utifall man måste utlösa NATO-medlemsländernas ömsesidiga försvarsåtagande vid ett eventuellt angrepp från Ryssland.

9 divisioner, varav 4 polska ingår i planen. Utöver dessa kommer ytterligare 5 divisioner att transporteras österut med brittiska, amerikanska och tyska förband via landförbindelser och sjövägen.

Vidare antyder man vilka hamnar som skall fungera som mottagande hamn för truppförstärkningar, där ibland hamnen i Swinoujscie men även hamnen i Gdynia som ligger längre österut.

Oavsett sanningshalten i uppgifterna är det intressant att det nu uppstår rykten om storleken om NATOs artikel 5-åtagande, något som man har pratat väldigt tyst om hitintills.

UPPDATERAT DTG233506 NOV10
För att föra in resurser till Baltikum kommer bland annat den nyrenoverade flygbasen Amari att användas. Den återinvigdes i september efter ombyggnad till väststandard.

För den som vill läsa mer kan man söka på Eagle Guardian på nätet