RMG har leverats till den ryska armén sedan 2001

10,5 cm Termobariskt understödsvapen RGM

Företaget Bazalt är konstruktör och leverantör av det termobariska understödsvapnet RGM som är ett tredje generationens bärbara termobariska vapen.

Ryssland har sedan 1970-talet utvecklat bärbara termobariska understödsvapen, där den första generationen består av RPO och utvecklingar av den. Andra generationen är termobariska granater till raketgevär (RPG motsv) och försedda med penetrator, så kallade pig-nosed, på grund av sin likhet med ett gristryne. Tredje generationen är engångsvapen, lik generation 1, fast försedda med penetrator/tandemladdning.

Siktetär graderat till 500 meter men effektivt stridsavstånd mot byggnader är ca 130 meter och klarar av att slå igenom 30 cm armerad betong eller 10 cm stål. Den fenstabiliserade granaten kan fås att detonera vid anslag eller med fördröjning.
Vapnet väger 8,5kg och är 1 meter långt.