Soldater uppsuttna på pansarterrängbil BTR-80. Variationen på utrustningen är stor

De väpnade styrkorna genomgår som bekant en omfattande modernisering. Förutom att nya vapensystem, fartyg och flygplan moderniseras även soldaternas personliga utrustning. Fotlappar och stålhjälmar skall bort och materiel tillverkad av moderna material skall in.

När man studerar bilder på ryska soldater är det en sak som är slående, förbanden har inte en standardiserad utrustning, vilket beror på en ojämn tillförsel av materiel in i systemet. Vid Georgienkriget var det snarare en regel än ett undantag att ingen soldat var lik den andra, men vad gör det? De vann ju…

De väpnade styrkornas standardmönster är det så kallade
Flora-mönstret som kom ut på förband 1998.

Florakamouflaget, som finns på bilden kom 1998 och finns spridd över hela Ryssland och på olika typer av utrustning som till exempel uniformspersedlar till hjälmdok.

Det skall nu ersättas av ett digitalt mönster som följdaktligen kallas Digital Flora. Mönstret antogs 2008 och skall vara infört över hela försvarsmakten 2011.

Digitalt Floramönster

Ett annat kamouflagemönster som finns spritt i bland annat VDV, spetznasenheter och inrikestrupperna är Partizan, ett mönster som har stora likheter med ett tyskt SS-mönster från andra världskriget.

VDVsoldater under uppvisning med Izlommönster

Jag kan inte med mina enkla inlägg täcka floran  (!) av ryska kamouflage nu, så ergo återkommer senare med andra saker, bland annat en exposé av hjälmar…