Byggnationen av signalspaningsfartyget Yuri Ivanov går enligt plan.
Kölsträckt 2004 och skall sjösättas 2011

Signalspaningsfartyg är en viktig resurs när det gäller SIGNINT, vilken är facktermen för den typ av underättelseinhämtning som sker med radiospaning. Man kan där bland annat avlyssna radiokommunikation samt även inhämta signaler från radarstationer.

En ny klass större signalspaningsfartyg är projekt 18280-klassen, där det första fartyget Yuri Ivanov snart skall sjösättas. Fartyget byggs vid Severnayavarvet i S.t Petersburg. Med ett deplacement på 4000 ton, en längd på 95 meter och besättning på 120 man kommer fartyget segla över hela jorden och visa rysk närvaro vid många kommande flottövningar, både internationella och nationella. Gissningsvis inte alltid inbjuden…

Bild på hur klassen ser ut i profil. Ytterligare ett fartyg är planerat att byggas.