Bärbar Yeosu TK terminal för stridsledning på plutons och kompaninivå.

Ledningssystemet ЕСУ ТЗ, Yeosu TK har under åren stött på problem i utvecklingsarbetet. Likt vår svenska idé, det avvecklade Nätverksbaserat försvar, NBF, är meningen med systemet att kunna ge realtidsinformation till ledningsnivåer högre upp i hierarkin. Yeosu TK började utvecklas 2001 och var klar för en första testomgång 2007. Nu, nio år efter utvecklingarbetets början är man redo att äntligen testa det på förbandsnivå i samband med övningar med 5. motoriserade brigaden i Taman.

Systemet består av sju nivåer i ledningssystemet, allt från soldatnivå upp till grupp och pluton och vidare upp till divisionens stridsutvärdering. Utvecklingen av systemet är en jätteaffär där 16 företag och närmare 15 000 personer är involverade. Med västerländska mått är de ryska ledningssystemen föråldrade och har i princip inte utvecklats på 20 år.

I det perspektivet kan man undra om den ryska industrin klarar av att ta detta jättesprång som man har föresatt sig att göra?