Störutrustning Pelena-6BS-F är avsedd att skydda mot IED monterad på taket till en BTR-80

De ryska inrikestrupperna är sårbara för vägbomber, så kallade IED, vid sina säkerhetsoperationer i Kaukasus. Därför monterar man numera störutrustningen Pelena-6BS-F på fordonen för att blockera fjärrutlösta mineringar, där utlösningskommandot är radiostyrt. På så sätt begränsar man motståndaren till att utlösa sina laddningar på mekanisk väg.

Pelena-6B-F består av en sändare monterad i plåtlåda som sätts på fordonets tak, vikten är inte mer än 23kg och måtten är 45x38x53cm. Den manövreras med fjärrkontroll från fordonet.

Pelena monterad på en Tigr under säkerhetsoperationer i september 2010

Pelena-6BS-F monterad på en UAZ-469 tillhörande personskyddet för Ingusijens president

Mer information kan man få på tillverkaren Kobras hemsida.