Snart ett minne blott?  Slagsmål på 4.pansarbrigadens kaserngård den 5 juli mellan etniska ryssar och dagestaner. 10 skadade värnpliktiga behövde sjukhusvård efter slagsmålet…

Ryska armén kommer äntligen få militärpolisförband, något som miljonarmén hitills har saknat. Vad nog alla känner till är den utbredda mobbningen och våldsamheter mellan äldre och yngre soldater samt våldsamheter mellan olika folkgrupper. Förutom att grunden för en modern militär rättsordning skapas kommer nog även inrikestrupperna få välbehövlig hjälp i sina säkerhetsoperationer i Kaukasus.

Rättsäkerhet är inget utbrett fenomen i den ryska federationen, utan ofta utövas den starkes rätt, med mer eller mindre våldsamma inslag.

För att stävja de brutala övergrepp som systemet är ökänt för är det nödvändigt att genomföra denna reform av de ryska väpnade styrkorna så att de kan ses som en attraktiv arbetsgivare. De ärvda strukturerna från sovjetarmén måste brytas upp, annars kommer uttrycket ”att sminka en gris” ligga nära till hands, likt 5.brigadens nya kaserner….

Mer finns att läsa här