Den ukrainska Antonov An-70 skall börja tillverkas för det ryska flygvapnet

Transportflygplan Antonov An-70

70 stycken nya transportflygplan planeras att köpas in till det ryska flygvapnet transportflygdivisioner fram till 2020 som en del av moderniseringsprogrammet. Flygplanstypen skall tillsammans med Il-476 ersätta en hel rad med äldre flygplanstyper som An-12 CUB och An-22 COOK

An-70 är en motsvarighet till den länge försenade Airbus A400M och är liksom den ett turbopropplan med STOL-egenskaper, det vill säga Short Take Off and Landing. Flygplanet har en modern utformning vad avser lastkapacitet och lastningstider samt underhåll och flygegenskaper. Flygplanet kan ta en last upp till 47 ton och har en räckvidd på 8000 km.

Serietillverkningen förväntas starta till 2013.  Som en del av uppgörelsen mellan Ryssland och Ukraina med avseende på priset på naturgas har Ryssland övertagit kontrollen av tillverkning.