9 cm pansarskott RPO PDM-A SHMEL-M (Humla)

Pansarskottet RPO-A har funnits i arsenalen i drygt 25 år.  Vapnet är framtaget att verka mot fältbefästningar, lätta fordon och pansarskyttefordon. Verkansdelen är en så kallad Fuel Air Explosive (FAE), eller som man i Ryssland kallar det Termobarisk stridsdel. Principen är att fylla luften med en gynsam luft-bränsleblandning för att med viss fördröjning få det att detonera. Genom att främst verka med tryck är splitterverkan i träffen låg och vapnet kan därmed användas med fördel offensivt nära egen trupp.

Tekniken är vanlig i ryska vapen och återfinns i granater, raketer, robotar och flygbomber.

Nu har man uppdaterat pansarskottet RPO-A Shmel ”Humlan” till Shmel-M med en integrerad motor i raketen och ökat den praktiska räckvidden med ytterligare en tredjedel, mot ytmål är räckvidden 1700 meter.

Med ett uppdaterat sikte som även är flyttbart mellan de färdigladdade tuberna har precisionen ökat och möjlighet  att fästa bildförstärkare eller IRV-sikte finns.