Signalist med en R-163 radio som återfinns på kompani och plutonsnivå i de stridande förbanden.

Dimitrij Medvedev tillkännagav att en omfattande modernisering av försvarsmakten kommunikationsutrustning skall genomföras. En betydande andel av de väpnade styrkornas radiomateriel är analog vilket ger en låg signalskyddsgrad samt lågt störskydd. Genom att omsätta materielen kommer systemsäkerheten att öka för ledningssystemen, både på hög och låg nivå då kryptering och frekvenshopp kommer bli än mer vanligt i framtiden än tidigare.

Det som har påkallat denna utveckling är bland annat erfarenheterna från Georgienkriget men även att stimulera en inrikes produktion av den behövda materielen. I dagsläget finns det ett 40-tal utländska leverantörer av elektonik till de väpnade styrkorna.

Risken finns alltid att när man köper in system från utlandet kan det allltid finnas dolda funktioner inprogrammerat i mjukvaran. Det är bland därför kinesiska Huawei inte fick vara med att bygga ut det indiska mobilnätet…hm, Huawei har ju tillverkat mitt Teliamodem….