Den väldiga CONDOR sväljer tre stycken Mi-8 HIP helikoptrar i sitt lastutrymme.

Arms-Tass skriver om att beslutet att återuppta produktionen av An-124-200 CONDOR verkar ge avsett resultat. För den som inte är insatt i ägarstrukturerna i post-sovjetisk flygindustri kan man enklast förklara det som att helt plötsligt kunde flygplanstillverkare och underleverantörer, till exempel motortillverkare hamna i olika länder. Till och med olika typer av flygplansklasser, som i detta fallet Antonov hamna under ukrainsk flagg. Detta medförde att Ryssland gick miste om en kompetent konstruktör och tillverkningsförmåga och man kunde inte räkna Antonov som en strategisk tillgång i det militärtekniska perspektivet.

Detta löstes ganska enkelt i våras då man som betalning för gasleveranser till det ganska fattiga Ukraina såg till att bland annat få kontroll över nytillverkningen av An-124 och den helt nya An-70. En förserie på 13 flygplan av An-70 är beställd av VVS till den första transportdivisionen som skall utrustas på Tverskayabasen utanför Moskva. Totalt skall 40 flygplan levereras till VVS innan 2020 enligt nuvarande plan, men troligen kommer siffrorna justeras uppåt både två eller tre gånger så mycket.

I dagsläget är orderstocken 56 flygplan och det är främst ryska flygvapnet och den ryska staten som är de stora beställarna. Man kan även anta att några västerländska transportbolag kommer att beställa några flygplan, då typen har visat sig mer än duglig till att transportera skrymmande laster, något som Försvarsmakten drog nytta av innan man köpte in sig i några C-17-transportplan.