Nyhetsinslag från den 27 april då Kosmos-3M raket sköt upp en militär Parus kommunikstionssatellit från Plesetsk

Rymdtrupperna för en undanskymd tillvaro i pressrapporteringarna Deras verksamhet syns egentligen bara vid de spektakulära avskjutningarna av rymdraketer från baser likt Plesetsk 20 mil söder om Arkangelsk eller den mer kända Bajkonur i Kazakstan. Den verkliga nyttan av förbandsproduktionen är det kontinuerliga flödet från himlavalvet med information, oavsett om det är med navigeringsdata för GLONASS, satellitkommunikation eller underättelseinformation, oavsett om det är förvarning av robotavskjutningar från Nord-Amerika eller ren fotospaning.

Då Bajkonur ligger i formellt sett utomlands har Plesetsk strategiska betydelse ökat och man har även ökat investeringarna i basen på senare år.

2010 har varit produktivt år då man har skjutit upp ett stort antal satelliter. I september sköt man upp tre stycken GLONASS-M satelliter från Bajkonur och senast nu den 30 september sköt man upp ännu en militär satellit från Plesetsk, den femte hittills i år.

GLONASS har haft driftstörningar under flera år då man inte har haft full täckning över hela världen, men med septemberuppskjutningarna är systemet helt och hållet operativt över hela jordklotet till stöd för militär och civil luft och sjöfart.

GLONASS är det system som de strategiska robotrupperna förllitar sig för robotarnas navigation, men även för det strategiska bombflyget och deras vapenssytem har denna utbyggnad varit nödvändig. Andra vapensystem på operativ-taktisk nivå har nytta av satellitnavigering såsom understödsvagnen 2S9 Nona eller bandhaubitsen 2S19M1 Msta-M. Även för utvecklandet av inhemska UAV-system är ett tillförlitligt navigeringssytem oundgängligt. Nyttofunktioner för de väpnade styrkorna är oändliga genom att man nu har ett system som är helt oberoende av det amerikanska GPS-systemet.