Garnisonen i Alakurtti kommer tvärt emot att tidigare bestämts inte att läggas ned.  Alakurrti är ett litet samhälle i gränsområdet mot Finland och var tidigare finskt territorium som överlämnades till Sovjetunionen som en del av freden 1940 efter det 105 dagar långa vinterkriget.

I Alakurtti finns 4. marinflygregementet med Su-24 FENCER attackflygplan samt 485. fristående helikopterregementet med attackhelikopter Mi-24 HIND och transporthelikopter Mi-8 HIP.

Ännu en gång ser vi att man från rysk sida anser att en fortsatt hög militär närvaro på Nordkalotten är nödvändig. Mina kommentarer om vad man anser i Stockholm om en svensk närvaro är nog överflödiga…

UPPDATERAT DTG 032108 OCT 10
Chefen för ryska flottan, Vladimir Vysotsky påpekade i en intervju vikten av ökad militär närvaro på Nordkalotten och fler baseringsmöjligheter. Än mer förband är att vänta med andra ord…

Lars Gyllenhaal skriver även om detta.