I somras tillkännagav de ryska myndigheterna att man skall bygga 5000 nya skyddsrum i Moskva. Anledningen lär inte vara att man förväntar sig ett krig inom kort men att tillgängligheten för skyddsrum är för låg i delar av staden där mer än 50% saknar skyddsrum.

Utbyggnadsprogrammet skall vara klart till 2012, men vissa kritiker anser att man inte kommer att hinna med det. Skyddsrummen skall byggas 10-15 meter under jord och läggas under stormarknader, parker och allmänna utrymmen.

Att utmåla ett yttre hot för att stärka sammanhållningen i ett samhälle är en väl beprövad metod och frågan är om detta är en del i strategin att legitimera den oerhörda ökningen av försvarsbudgeten man har beslutat om.