Den ryska strategiska robotubåtsflottan får snart sällskap av Yury Dolgorky

Ryska flottans senaste strategiska robotubåt, Yury Dolgoruky, har precis avslutat sina sjövärdighetsprov och är nu klar för den sista inspektionen innan leverans.

Ubåten är den första i Borey-klassen och är 170 meter lång och dyka ner til  450 meters djup. Ubåten kan bära upp till 16 ballistiska robotar och är konstruerad för att bära den nya , men dock problemfyllda robotenSS-NX-32 Bulava. Som alla andra ryska robotubåtar är även Borey-klassen atomdrivna. Båten byggs av Sevmash-varvet i Arkangelsk.

Ytterliggare tre ubåtar är under byggnad och 2015 planeras åtta stycken vara i tjänst.