Flygspaningsradar A-50M MAINSTAY

Sedan 2008 testar ryska flygvapnet en moderniserad variant av den flygspaningsradarA-50M MAINSTAY. A-50M innebär att de analoga systemen har bytts ut till digitala samt att ett nytt radarsystem även har installerats. Ansvarig för detta är företaget Vega Radio. Ryska flygvapnet har idag 20 A-50 MAINSTAY som skall uppgraderas till A-50M standard. Till skillnad från den amerikanska motsvarigheten AWACS sker den egentliga stridsledningen inte ombord på MAINSTAY utan den reläas ner till stridsledningen på marken, jämförbart med vår flygspaningsradar 890.

A-50M MAINSTAY baseras på en ombyggd Il-76 CANDID där bland annat en radom är monterad på flygplanets rygg samt att flygplanet även har försetts med lufttankningsmöjlighet, viken medger utökad uthållighet i luften.

Systemet kan upptäcka flygplan på avstånd över 650km och grupper av markmål  på mer än 250km. Den klarar av att följa minst 300 mål samtidigt

Uppgraderingen till A-50M standard skall vara klar till 2015.