Stridsvagn T-80 i gummivariant

Svenska Dagbladet har idag en artikel om företaget Rusbal som tillverkar skenmål. Deras produkter är anpassade främst för den ryska marknaden och deras paradprodukter är luftvärnsrobotsystemet S-300, stridsvagn T-80 samt stridsflygplanet Su-27.

Vilseledning är ett av ryssarnas högt värderade förmågor och har sedan länge förfinats. Genom maskering kan man undgå upptäckt och bekämpning och med skenmål kan man till och med lura fienden att leverera en insats på ett värdelöst mål. Med maskering kan man till och med förvilla fiendens stridinsatsutvärdering och tro att verkan har varit större eller mindre än vad den egentligen varit. I Ryssland finns en särskild term för detta, Maskirovka. I begreppet maskirovka ingårt inte enbart skenmål utan även sättet att använda dem i förband med skensignalering, spårbildning och skengrupperingar. Utöver detta kommer även skenåtgärder på andra grupperade förband i området för att förstärka autenticiteten i skenåtgärden.

Kända exempel från senare år är Jugoslaviska försvarsmaktens insatser i samband med Kosovokriget och NATO:s bombkampanj, där stora delar av NATO:s bekämpning skedde just mot intelligenta skenmål.