Minans båda sensorer syns tydligt på ovansidan

Fordonsmina TM-83

TM-83 är en sidverkande fordonsmina med riktad sprängverkan motsvarande vår Fordonsmina 14. Genom att den är utrustad med två olika typer av sensorer, både seismisk och infrarött, kan den lämnas i driftsläge under lång tid (30 dagar) men ändå klara av bekämpa mål i avsett framryckningsstråk på ett avstånd upp till 50 meter. Den klarar av pansartjocklek upp till 400 mm. Förutom att den kan avfyras med hjälp av sensorerna kan den avfyras som syftmina med en 100 meter lång elkabel och utlösare MZU.

Aktiveringssekvensen styrs av den seismiska sensorn VT-2 som startar upp den mer energikrävande infraröda sensorn VT-1. Dock är den senare känslig för damm eller kraftig nederbörd vilken reducerar minans verkansgrad under vissa väderlekar.

Minan väger 20,4 kg varav verkansdelen väger 9,6kg och läggs ut manuellt.