TU-95 MS med en Kh-101 under flygkroppen vid ett tidigare flygprov. Som mest kan planet bära 8 robotar.

Strategiska bombflyget utrustas med nya vapen genom att kryssningsroboten Kh-101 tillförs  Tu-95MS-förbanden.

Mycket lite är känt om den senaste generationen kryssningsrobotar som Kh-101 utgör. Roboten är en utveckling av den tidigare Kh-55(AS-15 KENT), men är förlängd en meter till sju meter. Med smygegenskaper är Kh-101 en efterlängtad efterföljare till trotjänaren Kh-55. Roboten når en maxhastighet på ca 0,77 MACH och har en räckvidd på minst 3000 km. Vissa källor uppger att den kan nå så långt som 5000 km. En NPO Saturn TRDD-50 turbojetmotor sitter baktill i robotkroppen. Som stöd för navigering finns GLONASS-styrning, bildjämförande sensorer samt TV-målsökare för den sista biten av färden. Stridsdelens vikt uppskattas till 400kg.

Tu-95MS kan bära 8 stycken robotar på vapenbalkar under vingarna. Robotens längd gör att den inte passar i det inre lastutrymmet i flygplanskroppen

Den kärnvapenbärande varianten av Kh-101 kallas Kh-102.

Något suddig bild men mer närgången bild på sex av robotarna uppsatta på vapenbalkarna

Sedan tidigare genomför det strategiska bombflyget regelbundet patrulleringar av främst luftrummet över Arktis. Behovet att ha ändamålsenliga vapenssystem för bärarna framgår med all tydlighet.