Kombinerad robot och radarbandvagn 9A317 med fyra 9K37M2E robotar och NIIP 9S36-radar

På robotbasen Kasputin Yar, dåvarande Sovjetunionen första robotprovplats, har man avfyrat fem lyckade robotskott med det nya luftvärnsrobotsystemet BUK-M2E.

9K317M2E BUK-M2 eller SA-17 GRIZZLY är utvecklat ur den tidigare varianten BUK (SA-11 GADFLY) och kan liknas vid ett allmålssystem där man kan bekämpa olika typer av såväl flygande som mark och sjömål.

Räckvidden på systemet mot flygplan ligger på 50 km ner till 10 meters höjd, mot markmål är räckvidden 15 km. Den klarar av mål som rör sig i hastigheter upp till 1200 meter/sekund vilket motsvarar drygt 3,5 gånger ljudets hastighet.

Komponenter i systemet är
luftvärnsrobotledningsbandvagn 9S510 (lvrbledbv)
luftbevakningsradar 9S112 (lvlbevrrbv)
luftvärnseldledingsradar 9S36 (lverrbv)
luftvärnsrobotradarbandvagn  9A317 (lvrbrrbv)
luftvärnsrobotbandvagn  9A316  (lvrbbv)(som kan skjuta robotskott under ledning av en 9A317)

Luftvärnsrobotbandvagn 9A316 under järnvägsmarsch. Fordonet transporterar roboten bakåt i marschriktningen.

Systemet klarar av att leda robotskott mot 24 separata mål och via optisk IR spaning klarar man även av att arbeta i en miljö med hög störnivå.