Det skrovfärdiga landstigningsfartyget Ivan Gren skall få ett systerskepp enligt beslut i den ryska regeringen.

Ryska flottans moderniseringsprogram fram till 2020 inom ramen för Gosudarvstvennaja Programma Vooruzenija GPV-2020, omfattar flera punkter. Några av de viktigare punkterna som finns nedan kommer från Armstrade.org men andra källor förekommer. Listan är inte komplett, utan flera andra projekt förekommer i upprustningsprogrammet utan att nämnas i texten, som till exempel ombyggnation av Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg och etableringen av flera nya varv i Fjärran Östern med (Syd-)koreansk hjälp.

Hangarfartyg
Under 2010 skall specifikationerna för den nya klassen vara klara och man räknar med att det första av sex nya hangarfartyg skall vara klart till 2020. Totalt räknar man att anskaffa tre hangarfartygsgrupper om två hangarfartyg i varje. Den nya typen kommer att bli större än Amiral Kuznetsov som också kommer att uppgraderas med start 2012.

Kryssare
Alla fyra atomkryssare av Kirovklassen kommer att moderniseras. Av dessa är det bara Pjotr Veliky (Peter den store) som är i tjänst idag.

Jagare
Ny klass med smygegenskaper skall konstrueras och börjas bygga. Utvecklingsarbetet skall vara avslutat inom 30 månader.

April 2010 avsluatdes arbetet med att modernisera Vice Amiral Kulakov och sjöprov av fartyg inleddes. I arbetet ingick motorbyte och nya vapenssystem.
I ryska marinen finns för närvarande sju jagare av typen 1155, en av 11551 samt ytterligare sju fartyg i 956-klassen.

Fregatter
I oktober 2010 kommer Amiral Gorshkov att sjösättas och leveraras till flottan 2011. Klassen heter 22350 och ytterligare en är under byggnation, Amiral Kasatonov som levereras 2012.

Korvetter
Den första korvetten i klassen 20380 Steregushchy har leverats och systerfartyget Zoobrasitelny har nyligen sjösatts. Ytterligare två fartyg ligger på stapelbäddarna. Ett totalt behov av 30 fartyg finns.

Amfibiekrigföring
Fem nya fartyg av klassen 21631 skall byggas. Dessa robotbåtar är avsedda för innanhav och kustnära strid.

Fyra nya landstigningsbåtar av typen Serna skall byggas. Båtarna är av mindre typ och lastar ett halvt marinfanterikompani.
Ett andra landstigningsfartyg av klassen 11711 skall börja byggas på Yantarvarvet i Kaliningrad. Det första fartyget i klassen, Ivan Gren är skrovfärdig och skall få invändig utrustning monterad.

Flottbaser
Två nya flottbaser skall etableras, den ena vid Svarta Havet i Novorossiysk för 24 miljarder svenska kronor. Bygget har redan kostat 4 miljader och muddringsarbetena skall vara avslutade 2013.

Den andra skall etableras i Tartus i Syrien och den första fasen skall vara avslutad 2012.

Utöver nämnda projekt finns planer på att bygga ytterligare fyra amfibiestridsfartyg av klassen Mistral och att marininfanteriet ombeväpnas senast 2015. Vidare nämns inte ubåtsupprustningen med en enda rad. Där byggs en rad nya strategiska ubåtar för närvarande anpassade för den skandalomsusade Bulavaroboten.

Utöver dessa ovannämnda punkter finns det i GPV-2015 ett ambitiöst anskaffningsprogram där flottan skall innan 2015 få 31 nya fartyg.