MT-LB 6MB4 avfyrar sin 30 mm akan under förevisning

Universalfordonet MT-LB, i Sverige mer känd som pansarbandvagn 401 är en av Ryssland vanligaste splitterskyddade fordon. Främsta rollen för denna trotjänare från slutet av 1960-talet är understöds och underhållsfordon i olika former. Bland annat som pansarvärnsrobotbandvagn 9P149 ”SHTURM-S, radarpansarbandvagn SNAR-10M ”PANTERA” och indikeringspansarbandvagn RKhM ”KASHALOT”

Man har moderniserat vagnen för direkt understöd genom att montera en vapenplattform över trupptransportutrymmet. Varianterna som finns kallas MT-LBM6MB3/4 och 5. 6MB3 har en 23 mm GShV-23V automatkanon, granatspruta AG-30 samt tung kulspruta ”Kord” 12,7mm. 6MB4 har istället fått en GSh-30K 2A72 30mm automatkanon.

6MB5 har dubbelmonterade 30 eller 23 mm automatkanoner kompletterade IGLA luftvärnsrobot med moderniserade sikten.

Nackdelen med att sätta vapenplattformen långt bak är en ökad sårbarhet i bland annat strid i bebyggelse då man måste exponera större delen av vagnen i eldställningen.

Hur gammal än MT-LB uppfattas av oss är den sista moderniseringen inte gjord, utan fordonet är en pålitlig arbetshäst som kommer att följa med i utvecklingen i många år framöver, i många olika skepnader.