Pansarvärnsrobot 9M131F METIS-M1 (AT-13 SAXHORN-2)

Pvrb SAXHORN-2 är ett bärbart pansarvärnsrobotsystem och kom i tjänst 1992 och har en räckvidd på upp till 2000 meter. Stridsdelen utgörs av en tandemladdad rsv, det vill säga att stridsdelen är anpassad till att slå mot aktivt pansar. Den klarar av 95 cm homogent pansar och förutom att det finns robotar med riktad sprängverkan finns det även robotar med stridsdelar för bekämpning av trupp och mjuka mål. I de fallen kan man välja mellan spräng eller FAE, eller som man betecknar det i Ryssland, termobarisk.

Roboten styrs likt vår rb 56 med ett lasersikte och styrkommando via kabel. Systemet är lättgrupperat, från bärning till skott tar inte längre tid än 20 sekunder. Det är dessutom lätt att ladda om och en väl drillad servis kan lätt uppnå en eldhastighet på fyra robotskott per minut. METIS-M är även anpassat för att kunna släppas från luften och är därmed ett system som mer än väl lämpar sig för luftlandsättningsförband. Vikten är bara 30 kg per system bestående av lavett 9P151M, robot9M131/9M131F/9M131M och termiskt sikte (IRV) 1PBN86-VI. METIS-M1 visades upp för första gången 2004.