Luftlandsättningssoldater inför ilastning i transportflygplan IL-76 CANDID

Utanför Pskov, garnisonsort för 76. luftlandsättningsdivisionen övar under vecka 36 1.llbat/234.regementet bland annat luftlandsättning och anfall i syfte att ta flygbas. Infallsporten skall användas för att i ett senare skede ta emot förstärkningar. Senare under veckan fortsätter övningarna med övergång av vattendrag samt stridsskjutningar.

Samtidigt övar Östersjöflottan landstigningar samtidigt som Norra flottan precis avslutat sina övningar med omgrupperingar sjövägen av S-300 batterier inklusive skjutningar med skarpa robotskott…

Förmågan upprätthålls.

UPPDATERAT DTG111640SEP10
I bland är man lite för snabb. Hittade denna artikel på Barents observer. Läsvärd.