Som ett svar på den amerikanska MOAB, GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast eller Mother Of All Bombs testade Ryssland sin variant ATBIP Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности , i folkmun omdöpt till FOAB, Father Of All Bombs, den 11 september 2007, släppt från en Tu-160 BLACKJACK. Att göra ett sådant test med världens kraftigaste konventionella bomb just det datumet ansågs vara lite magstarkt.

Modell av ATBIP

Bomben väger 7100 kg men har en verkan som motsvarar 44 ton TNT. Som jämförelse har ATBIP 4 gånger starkare verkan än GBU-43/B.

Bomben är en så kallad Fuel Air Explosive vilket kan liknas med att ett flytande bränsle får en lämplig bränsle – luftblandning och detoneras sedan med en viss fördröjning.  Verkan sker helt och hållet med värme och tryck och används i ett flertal olika ryska vapensystem, bland annat TOS-1A BURANTINO och pansarskottet RPO-A. Även olika typer av pansarvärnsrobotar har försetts med FAE-verkansdelar. Bränsleblandningen är en väl bevarad hemlighet, men rykten gör sig gällande att nanoteknologi har använts för att nå den stora verkansgraden i ATBIP.

Nyttan av att ha vapen av denna magnitud i arsenalen är att man har möjlighet till massiv ödeläggelse utan att behöva ta till kärnvapen. I en värld där flera aktörer förfogar över nukleära stridsmedel ökar risken för användandet, även om insatser med dessa typer av massiva FAE-vapen kan få en motsatt verkan och därigenom sänka tröskelvärdet…