Med förstärkt botten och nya stridsluckor anpassas MT-LB till den nya rollen som grkbv

Försök pågår med att montera 82 mm granatkastare på pansarbandvagn MT-LB. En av pjäserna man använder är granatkastare 2B14-1 PODNOS. Pjäsen har en räckvidd på 4000 meter och med ihållande eldgivning kan man skjuta 22 granater på 3 minuter. Vikt 42 kg och den betjänas av 5 man.

När 2B14-1 granatkastaren kom ansågs den representera  en helt ny typ av lätt grk som till skillnad från tidigare konstruktioner. Trots den traditionella konstruktionen är den anpassad till moderna tillverkningsmetoder och material och har funnits på förband sedan 1980-talet. Den finns i stora mängder i arsenalen (> 2000 ex).  Man har hitintills testat systemet i flack terräng och man övergår till ett skede med svårare terrängprov. Systemet medger snabb omgruppering med pjäsen både in och ur fordonet.

Till pjäsen finns både spräng och lysgranater.


2B24

I försöken använder man även efterföljaren,  2B24 som medger eld upp till 6 000 meter. Även 2B24 är försedd med mynningssäkring som förhindrar att laddaren släpper ner en ny granat innan den förra lämnar eldröret. Den ses tydligt på bilden ovan. Pjäsen väger 45 kg med bottenplatta.