30 cm raketartillerisystem BM-30 SMERCH

BM-30 SMERCH (STORM) är världens kraftigaste raketartillerisystem och kom ut på förband under sent 1980-tal.

9A58-2 med laddfordon 9T234-2

Systemet består av ett flertal olika komponenter som:
raketer av typerna
9M55K (72 multipelstridsdelar, splitter)
9M55K1 (5 st MOTIV-3F med autonom sökare, pansarvärn)
9M55K4 (25 multipelstridsdelar, pansarvärnsminor)
9M55K5 (646 multipelstridsdelar, pansarspräng)
9M55F (multipelstridsdelar, spräng)
9M55C (FAE)
9M528 (spräng)
avfyrningsfordon BM 9A52-2 baserat på lastterrängbil MAZ-7310
laddfordon TZM 9T234-2 med kran och 12 raketer
batteriplatsfordon 1K123 ”Vivary” baserat på lastterrängbil KaMAZ-4310
underhållsfordon PM-2-70 MTO-V

Utöver nämnda ammunitionstyper har man även experimenterat med UAV, flygblad och kemiska stridsdelar.

Räckvidden på systemet är officiellt 70-90 km men med slutfasstyrd ammunition har räckvidden fördubblats till 140 km. Grupperingstiden är 3 minuter och de 12 raketerna kan skjutas av på 38 sekunder. Ett eldöppnande täcker en yta på 67 hektar. Omgruppering tar ytterligare 2 minuter innan förbandet är på marsch. Omladdningstiden är 20 minuter på grund av att varje raket måste lyftas in separat i lavetten.

9M55 raketerna väger ca 1400 kg

En ny variant, 9A52-4 förevisades 2007 och är en lättare version av det tunga systemet. Där sitter 6 stycken raketer i en modul som lätt kan lyftas av med laddfordonet och sedan ersättas av en ny färdigladdad modul. På så sätt reduceras omladdningstiden samt att systemet även är flyttbart med transportflyg. 9A52-4 är baserat på lastterrängbil KaMAZ-6350. 9A52-4 kan ses som en rysk motsvarighet till det amerikanska HIMARS.

En annan variant på 9A52-4systemet med två stycken raketmoduler har observerats på ett MAZ-7310 chassi. Systemet kallas 9A53. Där försvinner nyttan med flyttbarheten men man behåller snabbheten i omladdningstiden. Utvecklingen pekar på att 22cm systemet BM-27 URAGAN (ORKAN) kommer att ersättas/kompletteras med ett likadant modulsystem, vilket innebär att 9A52-4 fordonet kommer även att kunna skjuta 22 cm raketartilleriammunition.

Organisatorisk ingår 12 system i en bataljon med tre batterier med fyra system. Bataljonen återfinns som armékårssartilleri.

En exportvariant är även utvecklad 9A52-2T, främst med tanke på den indiska marknaden, där en tjeckisk Tatra lastterrängbil används