Ungdomskadetter bakom försvarsminister Anatolij Serdyukov

De låga födelsetalen som kom direkt efter Sovjetunionens kollaps ger nu, 18 år efteråt små årskullar av unga män, lämpliga för grundläggande värnpliktsutbildning. Nu för tiden är värnpliktsutbildningen bara 12 månader lång för män i åldern 18-27 år. Bristen på soldater är för de väpnade styrkorna skriande. Statssekreteraren, Nikolaj Pankov på Försvarsdepartementet avvisar inte tanken på en höjning av dels åldern till 30 år men även utökad värnpliktsutbildningstid, kanske 1½ år eller upp till 2 år, och därmed en återgång till det gamla systemet med 24 månaders GU. För närvarande är behovet 270 000 värnpliktiga var sjätte månad och kontraktsoldatsystemet har visat sig inte fungera med att leverera tillräckligt stort antal soldater. Kommer tanken att bara stanna där eller kommer den ryska personalförsörjningen tulla på 16-17 åringar snart?