I begreppet pansarvärnsstrid finns begreppet den tredimensionella pansarvärnselden. Det innebär en samverkan mellan minor, direkt riktad pansarvärnseld samt indirekt eld. Ju mer sofistikerade systemen är desto större sannolikhet är att man får framgång i striden. Likaså är avsaknaden av något av de tre vapenbärarsystem nedgår verkansgraden omedelbart.

Vi har i vår arsenal för den indirekta pansarvärnselden, ja förutom 15,5 cm och 12 cm spränggranater, granaterna BONUS för haubits 77B samt STRIX för granatkastare m/41.

Vår granne på andra sidan vallgraven har motsvarande system till sitt eldrörartilleri förutom med den stora skillnaden att våra två system är autonoma, Ivans är semiaktiva och behöver alltså få målet utpekade. Förutom dessa uppräknade finns även substridsdelar med autonoma sökare till bland annat 22 cm och 30 cm raketartilleri. Mer om dessa kommer senare…

2K25 KRASNOPOL

15,2 cm 2K25 KRASNOPOL haubitsammunition
räckvidd 20 km
sökare semiaktiv (laserpek typ Malakhit)
vikt 50,8 kg
träffsannolikhet 0,8-0,9

KM-3 KITOLOV-2M

12,2cm KM-3 KITOLOV-2M haubitsammunition
räckvidd 12 km
sökare semiaktiv (laserpek typ Malakhit)
vikt 28 kg
träffsannolikhet 0,8
avsedd för haubits D-30 eller 2S1

Den 1,2 meter lång KM-8 GRAN granaten med Malakhit eldledarsystem

12 cm KM-8 GRAN granatkastarammunition

räckvidd 9 km
sökare semiaktiv (laserpek typ Malakhit)
vikt 27 kg
träffsannolikhet 0,8
avsedd för 12 cm granatkastare

Man har testat Krasnopol i 15,5 cm variant för Indien. Mer om det kan man läsa här och här