PBS-950 monterat inför fällning

Luftkuddesystem PBS-950

VDV är ensamma om i världen att kunna luftlandsätta mekaniserade förband. I arsenalen av fordon ingår för närvarande BMD-2 och BTR-D och på väg in i arsenalen är BMD-4M och SPRUT-SD samt BTR-MD.

Att luftlandsätta fordon med vikter upp till 18 ton ställer stora krav på materiel och på personalen. Särskilda lastfallskärmar används för att bära de tunga vikterna men även vid landningen behövs det dämpning. Ett alternativ hitintills har varit att använda bromsraketer, men de anses vara otillförlitliga.

Man har nu konstruerat ett luftkuddesystem som man prövar på BMD-4M. Systemet kallas PBS-950 och fungerar på 2S25 SPRUT-SD


PBS-950 i uppblåst läge på 2S25 SPRUT-SD

I det här klippet kan man se förberedelserna inför släpp på övningarna i Ivanovo, bland annat PBS-950