Den stora släpsonaren synd tydligt på Akula-klassens stjärtroder.

Brittisk media rapporterar om att ryska flottan har börjat skugga de ballistiska robotubåtar som regelbundet patrullerar Atlanten.

I detta fallet var det en Vanguardubåt som blev skuggad av en Akula atomdriven jaktubåt. Akulabåten låg och väntade utanför Faslane på att Vanguardubåten skulle passera ut till sitt patrulleringsområde för en tremånaders Continuous At Sea Deterrent. Man lyckades att med den brittiska eskorten som utgjordes av en Trafalgarjaktubåt även spela in Akulans aukustiska signatur.

Meningen att skugga varandra är att kunna spela in den aukustiska signaturen som fartygen avger för att på så sätt utveckla metoder för att hitta och bekämpa målet vid en eventuell konflikt. Att skugga varandras ballistiska robotubåtar var vanligt under det kalla kriget för att på så sätt hålla koll på motståndarens andraslagsförmåga.

Det intressanta i detta fallet är att man återupptar en taktik som har lyst med sin frånvaro under en 20-årsperiod…