VDVbuggyn bestyckad med tung kulspruta under vårövningen 2010

I samband med veckans övningar i Ivanovo, som är de största luftlandsättningsövningarna sedan Sovjetunionens upplösning testar VDV nya fordon. Nyhetsbyrån Arms-Tass.su rapporterar att VDV:s spaningsförband testar bland annat buggys och fyrhjulingar, sk All-Terrain Vehicle (ATV). Buggyn har visats tidigare i prototypform under våren 2010 och kan anses vara en rysk motsvarighet till Light Strike Vehicle.

Prototypen till VDVs buggy. Än mer intressant är mannen till vänster i bilden, Anatolij Lebed, överstelöjtnant i VDV med stridserfarenhet från Balkan, Tjetjenien och nu senast Georgien.

UPPDATERING DTG281011AUG10

Följande klipp från övningen är intressant. Förutom att den visar buggyn även ATV under övningen. Framförallt ser man stridsskjutning med förband med BMD-4M samt SPRUT-SD, den senare även vid skjutning under övergång av vattendrag…