D-10 känns lätt igen på grund av den öppna slitsen i främre respektive bakre skärmkant

Luftlandsättningstrupperna, VDV kommer att utrustas med nya fallskärmar av typen D-10, tillverkad av Ivanovo fallskärmsfabrik. D-10 är rund kalottskärm vilken är den typen som används för luftlandsättning av större förband. D-10 har en kalottyta på 100 kvm och anpassad för en soldat i längden 150-190cm. Hopparen får väga max 140 kg med all utrustning. Hopphöjd är från 200 meter till 8000 meter. Hastigheten på hopplanet skall vara mellan 140-400 km/h. Sjunkhastigheten ligger på 5m/s och avdriften ligger på 2,5 m/s. Skillnaden mellan styrbara rektangulära skärmar och de någorlunda ostyrbara runda skärmarna är att förbandet landar mer samlat genom att fallskärmsoldaten far bara åt ett håll – nedåt och i vissa fall med vinden dit den blåser. Vid luftlandsättning försöker man även att hoppa på så låg höjd som vädret och utrustningen medger och så tätt som möjligt, allt för att inte sprida hopparna från varandra och från hoppområdet för mycket.

Vid insatser med specialförband och infiltrationsföretag används rektangulära styrbara glidskärmar av typen Berkut-2 och Insider-300. Till styrbara skärmar finns även transportbehållare med servostyrning och GLONASS-navigationsutustning.

Nya skärmar har även utvecklats för fällning av last och fordon.

UPPDATERAT DTG300057AUG10
På de bilder som släppts från luftlandsättningsövningen v34 förekommer D-10 på en hel del bilder. Det kan därmed antas att typen är förbandsatt med andra ord…