Stålbadet för att stöpa om kolossen som de väpnade styrkorna är kännbar på alla nivåer…

Ryska federationens väpnade styrkor omorganiserar sig från 6 militärområden till 4 nya strategiska kommandon från och med 2010. Detta är i linje med den reducering man gör av antalet obsoleta förbandstyper och en övergång från regemente-division nivå till brigadstruktur i förbandsklossarna. Visserligen skapar man vissa typer av brigadklossar som för oss kan te sig något annorlunda, men vi får se hur det slutar…

Den gamla organisationen som vi var vana med såg ut som nedan:

Moskvas Militärdistrikt (Моско́вский, Moskovsky)
Leningrads Militärdistrikt (Ленингра́дский, Leningradsky)
Norra Kaukasus Militärdistrikt (Се́веро-Кавка́зский, Severo-Kavkazsky)
Volga-Ural Militärdistrikt (Приво́лжско-Ура́льский, Privolzhsko-Uralsky)
Sibiriska Militärdistriktet (Сиби́рский, Sibirsky)
Fjärran Österns Militärdistrikt (Дальневосто́чный, Dalnevostochny)

I den nya organisationen kommer Moskvas-, Leningrads militärdistrikt, Östersjö- och Norra flottan att bilda Västra strategiska kommandot. Volga-Urals samt delar av Sibiriska militärdistriktet kommer att bilda det Centrala strategiska kommandot. Östra strategiska kommandot kommer bestå resten av Sibiriska distriktet samt Fjärran Östern och Stilla Havsflottan. Södra strategiska kommandot kommer att bildas av Norra Kaukasiska distriktet, Svarta Havsflottan samt Kaspiska flottiljen. Cheferna i respektive kommando kommer att få under sin kontroll armé, flyg och flottenheter som är utgångsgrupperade i sitt område. Undantaget är de stategiska kärnvapenstyrkorna som kommer ledas av ett särskilt strategiskt kommando.

Den ryska försvarsmakten är inne i en mycket stor omstöpningsprocess där antalet officerare och värnpliktiga skall minskas, antalet kontraktsanställda soldater öka och en omfattande modernisering av stridskrafternas materiel sker.

Slutmålet med omorganisationen är att vid årsskiftet förfoga over 39 mekaniserade brigader, 21 artilleri och raketartilleribrigader, 7 luftvärnsbrigader, 12 ledningsbrigader och 2 brigader för elektronisk krigföring. Utöver detta skall det finnas 17 separata regementen.

Mycket kommer att hända. Övningsverksamheten är redan igång och anpassad för den nya organisationen, bland annat med övningen VOSTOK 2010 där det i praktiken var det Östra kommandot som övade.