Med hjälp av inbyggda schaktbladet kan man enkelt öka systemet skyddsnivå Denna vagn är en TOS-1A.

Eldkastarraketartillerisystem TOS-1 BURANTINO

Detta är ett raketartillerisystem framtaget för att bekämpa fortifikatorisk skyddad trupp, dvs avsuttet infanteri skyddade av värn eller byggnader. Ammunitionen man använder är av så kallad Fuel-Air-Explosive-typ (FAE), vilket innebär att innan detonationen sker har sprängmedlet fördelats över området till en gynnsam luft-bränsleblandning. Verkan sker genom tryck och blir säkerställd med hjälp av den inbyggda fördröjningen som medger att blandningen lägger sig inte enbart bara på nedslagsplatsen, men även bakom värnkanter, inne i byggnader och öppna fordon.

Det finns även brandammunition till systemet där en blandning av propyl-nitrat och magnesiumpulver ingår i verkansdelen.

Vapensystemet klassas som brandstridsmedel och finns organiserat i Kemtruppernas eldskastarbataljoner.

Räckvidden för TOS-1 är 400-3500 meter. Efterföljaren TOS-1A räckvidd har ökats till 6000 meter. Lavetterna på TOS-1 har plats för 30 raketer och TOS-1A har 24 raketer. TOS-1 raketer är något kortare, 3,3 meter och väger 173kg och TOS-1A skjuter den längre 3,7 meter raketen som väger 217 kg. Stridsdelen vikt är 45kg. Kalibern på dem båda systemen är på 220 mm.

Laddfordonet TZM-T är utrustad med en kran för enkel hantering av ammunitionen

Som bärfordon till systemet används chassiet till stridsvagn T-72 som här kallas BM-1.  Som laddfordon finns TZM-T.  TOS-1A är i tjänst i ryska armén sedan 2001.

TOS-1 användes i Afghanistankriget och i det andra Tjetejenienkriget.