AGS-30 med optiskt riktmedel PAG-17

Granatspruta AGS-30
Under 1960-talet konstruerades granatsprutan AGS-17 PLAMYA av KBP i Tula som ett understödsvapen för att kunna bekämpa trupp på långa håll. Vapnet avfyrade 30 mm sprängranater och återfanns dels fordonsmonterat som såväl på trebenslavett.

Ett av problemen med AGS-17 var den höga vikten, 31 kg som försvårade användandet av vapnet vid avsutten strid. Ett annat problem var granaten VOG-17. Den lindade stålvajern runt stridsdelen var inte så effektiv som den borde vara. Erfarenheter från Afghanistankriget avslöjade bristerna i konstruktionen med krympningar längs vajern för att på så sätt skapa en förfragmenterad splitterdel.

Med AGS-30 som kom i produktion 1999 skapade man en granatspruta med betydligt lägre vikt, 16 kg och även en granat med förfagmenterat hölje. Med den nya VOG-30 granaten fick man en jämnare spridning av splittret och därigenom säkerställde bättre verkan i målterrängen.

AGS-30 har en räckvidd på upp till 1700 meter med VOG-17M  och VOG-30 granaterna. Eldhastigheten är på 400 skott/minut.

Vapnet har öppna riktmedel som standard men kan även förses med optiskt riktmedel av typen PAG-17 (detsamma som finns på AGS-17) samt mörkersiktet 1PN102-1. Genom den lägre vikten har även systemet blivit en tvåmansbörda jämfört med de tre som krävdes med föregångaren.