BTR-82A har starkare motor, bättre stabilisering, ökad mörkerkapacitet än föregångaren BTR-80A samt satellitstödd navigering med hjälp av GLONASS.

Spaningspansarterrängbil BRDM-3 och pansarterrängbil BTR-82A

Boyevaya Razvedyvatelnaya Dozornaya Mashina – 3 eller på svenska Stridspaningspatrullfordon 3 är baserat på pansarterrängbil BTR-80A. Fordonet är avsett för spaning på djupet bakom fiendens linjer och är beväpnad med en ovanpålagrad 30 mm automatkanon 2A72 och en 7,62 mm kulspruta PKTM.

Fordonet är till skillnad från andra särskilda spaningsfordon, som till exempel BRM-3K, inte utrustad med särskilda spaningssensorer.

Vagnens prestanda överensstämmer det mesta med BTR-80A. Maxhastigheten är 80 km/h och vagnen är amfibisk. Akan har en räckvidd på 2 km under dagsljus och 800 meter under mörkerförhållanden. Medförd ammunitionsmängd till akan är 300 projektiler och 2000 till ksp.

Produktionslinjen på ARZAMAS-fabriken av BTR-80A torn

Från  BTR-80A finns det en vidareutvecklad variant som kallas BTR-82A som har bättre mörkerkapacitet med siktet TKN-4GA-0 och GLONASS-navigering. Vidare är skyddsnivån högre med liner invändigt samt nya stötabsorberande säten. Till framdrivningen sitter nu en starkare motor på 300 hk samt ny drivlina och bättre fjädring. Vagnen visades för första gången i november 2009 och serietillverkningen påbörjades under 2010.

Frågan är om anskaffningen av BRDM-3 avbryts och ersätts  av BTR-82A i och med att marininfanteriförbanden kommer att utrustas med den?