Förmågan att luftlandsätta mekaniserade förband med fallskärm är VDVs adelsmärke

I Ivanovo kommer man nästa vecka genomföra luftlandsättningsövningar, där man kommer att fälla två luftlandsättningsbataljoner inom ramen för brigadens strid. Moment som skall övas är stridsskjutningar och övergång av vattendrag. Totalt omfattar den ”lilla” övningen bara 4000 man, så den motsvarar storleksmässigt inte mer än en vanlig svensk GKÖ för ett milo på 1980-talet…

I övningen deltar 98.luftlandsättningsdivisionen som redan tidigare har utprovat ny utrustning för VDV. Även denna gång fortsätter utprovningen av BMD-4M, bland annat kommer man att fälla 7 sådana vagnar med besättningen inuti för att sedan omedelbart övergå till stridsskjutning.

Videoklipp på  TV Zvezda här